Dziękuję Wam za pomoc w organizacji, przygotowaniach i prowadzeniu obchodów 65-lecia naszej Szkoły. Na moje ręce spłynęły liczne gratulacje z tej okazji. Usłyszałem wiele zachwytów oraz pochwał dla Waszej pracy i jej wyników. Dziękuję za poświęcony czas i wysiłek, który został przez naszych Gości pozytywnie przyjęty. Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom zaangażowanym w przygotowania do jubileuszu i udział w uroczystości.

Pozwólcie, że w szczególności podziękuję:

Pani Dyrektor Anastazji Harabin-Pudło, Panu Dyrektorowi Piotrowi Cymermanowi, Pani Kierownik Bogusławie Kozik.

Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy działali przy realizacji poszczególnych zadań:

- prowadzenie gali: Pani Aleksandra Przymusińska, Pan Jarosław Grześków;
- publikacja okolicznościowa: Pani Elżbieta Stasik-Borek, Pani Barbara Kurowska, Pani Anna Kosztyła;
- część artystyczna: Pani Katarzyna Zajdel, Pani Aleksandra Przymusińska, Pani Barbara Kurowska, Pan Krzysztof Konop, Pan Maciej Kania oraz wspaniali uczniowie - artyści;
- zapisy elektroniczne, projekty graficzne, strona stowarzyszenia absolwentów ZSE: Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów ZSE Pan Radosław Bargieł;
- wystrój szkoły: Pani Justyna Drozd, Pani Anna Lichoń, opiekunowie sal oraz uczniowie;
- wystawa okolicznościowa: Pani Anna Kosztyła, Pani Beata Kukla;
- sekretariat, kwiaty: Pani Dorota Baran, Pani Małgorzata Roman;
- przygotowanie drużyny reprezentacyjnej ZSP nr 5: Pan Jacek Gonet, Pan Adam Litarowicz, Pan Zdzisław Piróg, Pan Paweł Nycz.

Szczególnie gorące podziękowania kieruję do Rady Rodziców i Sponsorów:
- Pani Bożeny Czekańskiej
- Panmar - Bożena Czekańska i Wojciech Szmyd
- Nowego Stylu
- Urzędu Miasta Krosna
- ZPRE- Jedlicze
- PELMET Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar
- SEP oddział Krosno
- PGE- Energia Odnawialna
- ZAPEL Boguchwała
- Cellfast
- MPGK- Krosno
- Fix IT
- STIMO
- INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES KRAKÓW  -
- PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO Marek Gonet
- Pana Janusza Prync
- KROSOFT
- Zakładu Usług Elektrycznych Jan Faber
- P.W. Karabela

z wyrazami szacunku
Marek Kubit