Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno.
  2. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w naszej bazie jest art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji zadań statutowych.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, oczywiste upublicznienie, prawnie uzasadniony interes administratora.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje publiczne i firmy świadczące usługi bezpośrednio wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.