Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych w Krośnie powstało w 2001 roku. Ideą powstania Stowarzyszenia była działalność na rzecz Zespołu Szkół Elektrycznych w Krośnie, który został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków i rzeczywistości funkcjonowania szkół zespołu, które będą umożliwiać jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia w oparciu o polskie tradycje i wartości narodowe.

 

Statutowe cele Stowarzyszenia są następujące:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, wymianę doświadczeń w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki,mechaniki, dydaktyki oraz działalności sportowej,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących przemian w szkołach publicznych,
 • wspieranie rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie (dawniej Zespołu Szkół Elektrcznych w Krośnie),
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • wspieranie nuczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w podnoszeniu kwalifikacji lub ich zmianie,
 • popularyzowanie osiągnięć naukowych, społeczno-kulturalnych, sportowych uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia poziomu kultury, rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej,
 • współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych,
 • wspieranie działalności sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • wspieranie absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w poszukiwaniu pracy,
 • fundowanie nagród, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na w/w cele statutowe.